Bra uppgifter

Fyll i formuläret för att skicka dina uppgifter till låsbutiken!Cylinderbyte

Dörrens tjocklek och låsets placering är de viktigaste uppgifterna inför cylinderbyte.

a


Byta låshus

Du hittar alla mått på det gamla låshuset. Om möjligt, tar du det med dig till din handlare. Alternativt tar du följande mått:


Byte av spanjolett

b

Typ kilkolv eller hakkolv, samt placering från underkant spanjolett till centrum kolvhål